Opruimen van omgevallen bomen

En het veilig stellen van bomen die op dit moment gevaar vormen